Názov kampane:

Kampaň na Google

Produkt:

TESCOMA
e-shop


Popis riešenia:

Optimalizáciu cien za klik, výberom optimálneho mixu kľúčových slov a permanentným manažovaním kampane v čase sme dosiahli pozoruhodné výsledky. Dosiahli sme oproti rovnakému predchádzajúcemu obdobiu až 18-tisíc kliknutí viac, pričom klient ušetril až 60 % výdavkov na reklamu a medziročne tržby zaznamenali nárast.

Výsledky:

Tescoma

agenda